Home

Zwanger onderwijs geen TADD

Als je opnieuw aangesteld wordt in een risicofunctie terwijl je de dag voordien al een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in die risicofunctie had Als je tijdens je zwangerschap al verwijderd werd uit de risicofunctie en tijdens diezelfde zwangerschap opnieuw wordt aangesteld in dezelfde risicofunctie bij hetzelfde schoolbestuu In deze wet is onder andere geregeld dat studenten in het mbo geen deelnemers meer heten, maar net als in het hoger onderwijs studenten. Ook heeft OCW in deze wet geregeld dat het mogelijk is om als zwangere student zwangerschapsverlof te krijgen van zestien weken om zo te voorkomen dat deze studenten uitvallen TADD vanaf september maar was reeds zwanger Ik heb gezwegen tot ik 10 weken was. Toen meteen in moederschapsbescherming moeten gaan. Het is al een heel groot voordeel hoor, die TADD. Je hebt vanaf nu voorrang op alle niet-TADD-ers. Maar als er geen uren meer zijn, dan zijn ze niet verplicht om je terug in dienst te neme Dagen waarop u afwezig was (ziekteverlof, loopbaanonderbreking, schorsing e.d.) komen niet in aanmerking voor die 400 dagen. Bevallingsverlof, verlof wegens moederschapsbescherming en verwijdering wegens bedreiging door een beroepsziekte echter wel. In principe zou zwangerschap geen beletsel mogen zijn om het recht op TADD te verwerven. 6 Hey, ik ben 21w zwanger en ben nog geen TADD'er in het secundair onderwijs. Mijn bevallingsdatum is begin januari. Ik heb een fulltime dit schooljaar en ben van plan door te gaan tot de kerstvakantie

Moederschapsbescherming bij zwangerschap - voor

Zwangere personeelsleden uit het gewoon lager onderwijs en het gewoon secundair onderwijs vallen niet onder het risico infectieziekten. Zij zijn dus NIET 'bedreigd door een beroepsziekte'. Een CLB-arts kan in een bovenvermelde school een besmetting door een infectieziekte vaststelllen, hij verwittigt vervolgens de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Om aanspraak te maken op een TADD moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: u hebt overminstens 2 schooljaren 580 dagen dienstactiviteit, waarvan minstens 400 dagen effectieve prestaties. u hebt van uw eerste evaluator geen beoordeling met werkpunten gekregen die leidt tot uitstel van het recht op TADD Voor studenten bestaat er wettelijk gezien, geen recht op zwangerschapsverlof*. Hoe onderwijsinstellingen hiermee om gaan verschilt per instelling, opleiding, docent en studieloopbaan begeleider (slb'er) Veel mensen weten het niet, maar voor zwangere vrouwen gelden een hoop speciale regels op de werkvloer. Zo heb je recht op veel meer pauze en een plekje om te liggen

Zwangere studenten in het hoger onderwijs krijgen geen

 1. Jammer genoeg heb je zonder TADD inderdaad geen zekerheid. Wij zijn hier ook informatie over aan het opzoeken en hetgeen ik ben te weten gekomen is dit: - Veel hangt af van school/directie. - iedereen, TADD of niet, heeft recht op 15weken verlof. Of je erna terug aan de slag kan hangt dus af van TADD of niet of van de directie
 2. Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, maak je je misschien zorgen over het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met het nieuwe virus en lijken ze dus niet ontvankelijker voor het virus dan personen die niet zwanger zijn
 3. Zwanger en onderwijzeres. Citeer; ik heb een vraagje... ikzelf ben onderwijzeres in het lager onderwijs en in april ga ik met zwangerschapsverlof. Ik ben helemaal niet benoemd (geen enkel uur) en ook nog geen TADD. Wel heb/had ik een contract voor het volledige schooljaar. Nu weet ik dat het ziekenfonds mij tijdens die 3 maanden.
 4. g
 5. De protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn aangepast. Op basis van de aangepaste voorschriften van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM zijn de richtlijnen in de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen zijn weer te vinden op weeropschool.nl
 6. Wanneer een zwangere vrouw wel geïnfecteerd is met het virus, is het onzeker of het verloop anders is dan bij niet-zwangere vrouwen. Van andere virale infecties, lijkend op COVID-19 (SARS, MERS, H1N1) weten we dat er een grotere kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is, met name in het derde trimester (na 28 weken)

Zolang je als personeelslid het recht op TADD niet hebt bereikt, geldt elke tijdelijke aanstelling in een school voor bepaalde duur, maximaal één schooljaar. Een schoolbestuur (scholengemeenschap) is niet verplicht om het tijdelijk personeelslid daarna opnieuw in dienst te nemen. Een gunstige evaluatie heeft daar geen invloed op Dit zijn zwangere vrouwen die blootstaan aan agressief gedrag van jongeren en het tillen van lasten. In de praktijk komen die risico's vooral voor in het buitengewoon onderwijs. Ook vrouwen die borstvoeding geven worden tijdens de lactatie verwijderd als zij: - lasten moeten heffen tijdens de negende en de tiende week na de bevallin

Zwanger en TADD??? - Onderwerp - Babyplaz

 1. Stel een vraag via de pagina van de Juridische helpdesk op mijnporaad.nl (na inlog in het ledenportaal). Voor dringende vragen kun je op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de juridische adviseurs. Bij de Juridische Helpdesk kun je.
 2. Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Dat heeft de kantonrechter beslist in een rechtszaak die was aangespannen door de AOb en de KVLO (de Koninklijke vereniging leraren lichamelijke opvoeding)
 3. Tijdens het schooljaar. Als vastbenoemde leerkracht wordt u op het einde van elke maand uitbetaald.; Als tijdelijke leerkracht in dienst tot het einde van het lopende schooljaar of langer, wordt u tot en met juni op het einde van elke maand uitbetaald.; Als tijdelijke leerkracht in dienst voor een korte periode (ad interim) of niet tot het einde van het schooljaar, wordt u op het einde van.

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 8 december 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina) Deze bijlage is van toepassing op gezonde zwangere vrouwen niet behorend tot een COVID-19-risicogroep. Voor zwangere vrouwen die wel behoren tot een COVID-19-risicogroep dient een eigen risico-inschatting te worden gemaakt, eventueel i.o.m. de behandelaar Geen TADD, wel vaste benoeming mogelijk Gedurende de periode waarin het personeelslid de tijdelijk andere opdracht uitoefent, verwerft hij dienstanciënniteit in de uitgeoefende opdracht. Ten aanzien van de tijdelijk andere opdracht kan het personeelslid evenwel nooit TADD-rechten doen gelden, ook niet indien hij daartoe de vereiste dienstanciënniteit verworven heeft / Zwanger en je school/studie. Jongeren in de leeftijd tot 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat je een startkwalificatie hebt (een diploma op havo, vwo of mbo 2, 3 of 4-niveau) Als je op school zit, heb je geen recht op verlof zoals werkende vrouwen

Veel gestelde vragen - ACOD Onderwijs

Zwangerschapsverlof in het onderwijs - Libelle Mama foru

Denkt u erover om kinderen te krijgen of bent u zwanger? Denk dan ook na over risico's op uw werk. Dit geldt voor mannen en vrouwen. Als er op uw werk risico's zijn, dan zijn beschermende maatregelen nodig. Praat hierover met uw bedrijfsarts. Heeft u geen bedrijfsarts op uw werk? Praat er dan over met uw huisarts, verloskundige of leidinggevende Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Ook bij andere situaties mag hij u niet ontslaan. Bijvoorbeeld in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof Ben je zwanger, dan heb je voor en na het bevallen wettelijk gezien recht op zwangerschapsverlof. Dat houdt in dat je niet hoeft te werken, maar wel recht hebt op loon. Je salaris wordt namelijk netjes conform het arbeidscontract doorbetaald

Geen evaluatie heeft gekregen met eindconclusie onvoldoende. Kandideren vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar. Op 1 september beschikken over het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt of voor het vak, de specialiteit, de opleiding of de module waarvoor het TADD-recht wordt aangevraagd Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat ieder kind zichzelf van nature wil ontwikkelen. Het juiste lesmateriaal en de juiste begeleiding moeten ervoor zorgen dat de leerlingen dat leren wat bij hun leeftijd en ontwikkeling past. Maar hoe werkt dat precies Als zwangere werkneemster mag je dus 6 weken (meerlingen 8 weken) voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof nemen. Dat kan door de werkgever niet geweigerd worden. Vindt de bevalling plaats na de voorziene datum dan wordt het prenataal verlof verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling Geen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens je zwangerschap, je verlofperiode of de eerste 6 weken na je bevallingsverlof. Dit mag ook niet als je arbeidsongeschikt bent door de zwangerschap, bevalling of binnen 6 weken na je bevallingsverlof. Tenzij je contract al afliep voordat je zwanger was. Opbouw van vakantiedagen

'Passend onderwijs helpt ons kind niet' Niet alleen de leraren, maar ook de ouders blijken niet te spreken over passend onderwijs. Twee jaar geleden is de wet ingevoerd, die ervoor moet zorgen dat. Geen kinderbijslag meer bij een BBL opleiding? Ik lees net iets in een ander draadje waar ik me niet bewust van was. Heb ik het goed begrepen en moet ik doorgeven dat mijn 17 jarige aan een BBL opleiding is begonnen en daarmee meer dan 1200 in een kwartaal gaat verdienen waardoor hij geen kinderbijslag meer krijgt Scholen treden toe tot het ondersteuningsnetwerk van hun werkingsgebied.Alle partners zijn gelijkwaardig (co-creatie) en buitengewoon onderwijs heeft de regierol.Katholiek Onderwijs Vlaanderen legt dus niet op tot welk ondersteuningsnetwerk een school moet toetreden in die zin dat wij onze scholen niet toewijzen aan een ondersteuningsnetwerk Ben je zwanger, of combineer je de studie met ouderschap, dan is het goed om samen met een studentbegeleider te kijken hoe je dit kunt combineren met je studie. Hieronder staan de verschillende voorzieningen en andere informatie voor zwangere studenten en/of studenten met kinderen op een rij, evenals de contactpersoon waar je met je vragen terecht kunt

29 januari 2019 - Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Nu geldt dat alleen voor de zomervakantie.Dat meldt vakbond FvOv naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter in een rechtszaak. De cao VO bepaalt dat compensatie van vakantiedagen tijdens [ Ben je zwanger, of een studerende moeder of vader, dan kun je met je studieadviseur bespreken hoe je dit kan combineren met je studie. Als je studievertraging oploopt door zwangerschap of bevalling, heb je mogelijk recht op financiële compensatie. Maak hiervoor een afspraak met een studentendecaan Wet- en regelgeving Voogdij. Iemand moet 18 jaar of ouder zijn om voogdij te hebben over zijn of haar kind. Voor ouders jonger dan 18 jaar geldt dat de voogdij voor hun kind veelal bij hun eigen ouders is ondergebracht tot zij meerderjarig zijn Onderwijs; Identiteit. en zij kregen toch ook geen straf? We hadden ruzies, mijn vader en ik. Over de Koranschool waar ik elk weekeinde naar toe moest, gevestigd in een oud gebouw met strenge mannen die met lange latten op je vingers sloegen of aan je oor trokken als je iets fout deed Zwanger en werkzaam in het onderwijs, de zorg of een ander beroep waarbij afstand van 1.5 meter niet te waarborgen is? Vanaf 28 weken zwangerschap gelden er vanuit het RIVM aangepaste adviezen

omzendbrief PERS/2002/21 (13AC) van 24/09/2002 - Onderwijs

Afgelopen maand verscheen er een review-artikel van een onderzoeker van een IJslandse universiteit waarin wordt geclaimd dat er geen veilige hoeveelheid cafeïne is voor zwangeren. Volgens de onderzoeker moeten zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden, cafeïne helemaal vermijden. Het huidige Europese advies zou volgens hem aangepast moeten worden U krijgt extra studiefinanciering als u geen partner hebt en een kind verzorgt. Dit hoeft niet uw eigen kind te zijn. Vraag hier de eenoudertoeslag aan

TADD, vaste benoeming en reaffectatie bij wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap voor basisonderwijs of secundair onderwijs. Referentienummer: Per-20151007-4 Datum laatste wijziging: 02/04/201 Een zwangere werknemer die in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft geen recht op ontslagbescherming, als de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Wel kan de zwangere werknemer aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en de Ziektewet

Zwanger na je 40ste zoals als je kind in het lager onderwijs zal zitten ben je een oude moeder ,zo is dat nu eenmaal en je kind zal Maar moeders in spe moeten zich geen zorgen. Maatregel voor kleuter- en buitengewoon onderwijs geldt nu ook in lagere school. Zwangere juffen uit klas gehaald: te risicovol voor baby. 31/03/2018 om 03:00 door Jens Vancaeneghem - Print. Protocol opstart voortgezet onderwijs | 1van 10 Protocol van de sociale partners: onderwijs op school tijdens corona . Opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad. 9 december 2020 . Protocol onderwijs op school tijdens corona . Het kabinet heeft het dragen van een mondkapje per 1 december jl. in het voortgezet onderwijs verplich onderwijs, blijft de gemeente verantwoordelijk zoals deze dat nu ook is. 1 Wel is het mogelijk dat in deze situatie waarbij de docent fysiek lesgeeft, de leerling via camera op afstand de (fysieke) les kan volgen, hetgeen niet onder het afstandsonderwijs te scharen valt.2 In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken

Tot nu toe is er geen zwangere vrouw bekend bij wie de baby in de buik het coronavirus heeft gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu toe geen baby ziek geworden van het coronavirus bij de moeder. Baby's in de buik en na de bevalling zijn onderzocht of zij het virus hebben Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale 'Ik zette me voor 100% in en toch kwamen we in een neerwaartse spiraal terecht. Ik dacht almaar: 'wat doe ik verkeerd?'' Moeder over de intensieve ambulante begeleiding van Altra. Verzorgen, positieve aandacht geven, warmte en veiligheid bieden, regels en grenzen stellen: opvoeden vraagt nogal wat van ouders. Ondanks goede bedoelingen, liefde en aandacht, lukt [ Oproep 4 1. Inleiding Tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moeten gebeuren volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991. Het college van directeurs van een scholengroep is bevoegd om te bepalen op welke wijze men moe Ontslagverbod voor zwangere vrouwen Een werkgever kan je niet ontslaan omdat je zwanger bent. Geplaatst 05 maart - En hoe is het geregeld als je zelfstandige bent, geen ww uitkering en zwanger. Je hebt recht op 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ik sta ook in het onderwijs, maar ik had gelukkig wel een jaarcontract en ben TADD

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD

Zwangerschap - studerendemoeder

U heeft 3 jaar om in te burgeren. Kon u niet lezen of schrijven, dan krijgt u 2 jaar extra. Dit gaat meestal vanzelf. Anders kunt u het hier aanvragen Voor zelfstandigen die zwanger zijn bestaat er geen regeling rond moederschapsbescherming: je kan geen beroep doen op een vergoeding bij een preventieve verwijdering uit de opvang. Als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot heb je recht op 6 weken moederschapsrust (7 weken bij een meerling) Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u het verlof laat ingaan. Na uw bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof

Zwanger op het werk? Dit zijn je rechten (meer dan je

14 september 2020 Studenten Tandheelkunde besmet met Corona; 24 april 2020 Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren tijdens corona-crisis; 16 maart 2020 Zorgmedewerkers UMCG en Martini Ziekenhuis krijgen oppashulp van collega's en studenten ; 15 maart 2020 Zes UMCG-medewerkers besmet met nieuwe coronavirus; 12 maart 2020 Patiënt met het nieuwe coronavirus opgenomen in UMC Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Van zwanger willen worden tot aan het moment dat uw kind op zichzelf gaat wonen. En natuurlijk over alle momenten en leeftijden daar tussenin. Meer informatie en tips over zwangerschap, opvoeden en opgroeien op de website Opvoedinformatie

Voor zover bekend is er geen bewijs om aan te nemen dat de symptomen van zwangere vrouwen en het beloop anders zijn in vergelijking met die van niet-zwangeren (Ceulemans et al., Allotey et al.). COVID-19 kan bij een zwangere, net als de meeste andere virale respiratoire infecties, ernstiger verlopen, zeker wanneer er sprake is van onderliggend lijden of van zwangerschapscomplicaties Zwanger Als u zwanger bent, mag u zestien weken zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof opnemen. Tijdens uw verlof kunt u met een gerust hart genieten van uw gezinsuitbreiding. U heeft tijdens uw verlof geen sollicitatie- of werk-acceptatieplicht. Wél moet u de gegevens over uw zwangerschap zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons Groei en ontwikkeling Zo help je jouw kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Slapen De beste babyfoons van 2021. Zwanger Alle artikele

Zwanger in het onderwijs - Onderwerp - Babyplaz

Geen kind is hetzelfde en ook niet elke school kan bieden wat jouw kind nodig heeft om later in de maatschappij zijn of haar plekje in te nemen. Maar toch, emoties als angst, verdriet en onzekerheid houden je uit je slaap en je kunt je veel zorgen maken over hoe de toekomst van je kind eruit gaat zien als het naar het speciaal onderwijs gaat Minister wil 'alles doen wat nodig is' tegen achterstanden onderwijs Huisartsen hebben vorige week meer verwijzingen uitgeschreven dan de week daarvoor. Verder in dit liveblog: bij GGD's worden coronavaccins onnodig verspild, vinden ziekenhuizen en apothekers Als je zwanger bent, dan gelden de volgende adviezen: Eet geen roofvissen (zwaardvis, snoek, snoekbaars, haai, makreel, paling en tonijn), ook niet verhit. Eet deze vissen ook niet uit blik of gerookt. Ze bevatten relatief veel van het zware metaal kwik. Eet geen rauwe vis en rauwe schaal- en schelpdieren Als je zwanger bent kun je beter geen zoute haring eten (oftewel maatjesharing of Hollandse Nieuwe). Zoute haring is eigenlijk rauw. Bij rauwe producten neemt de kans op een voedselinfectie toe. De kans dat je een gevaarlijke bacterie zoals listeria te pakken krijgt en je baby er schade van ondervindt, is niet heel groot Het forum voor toekomstige en jonge ouders. Zoek Uitgebreid zoeken Snelle link

Geen kinderbijslag meer bij een BBL opleiding? Ik lees net iets in een ander draadje waar ik me niet bewust van was. Heb ik het goed begrepen en moet ik doorgeven dat mijn 17 jarige aan een BBL opleiding is begonnen en daarmee meer dan 1200 in een kwartaal gaat verdienen waardoor hij geen kinderbijslag meer krijgt Als je zwanger bent, heb je recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof bestaat totaal uit minstens 16 weken. De eerste 4 tot 6 weken gaan vóór de bevalling in. De weken die overblijven, gaan dan na je bevalling in. Tijdens je verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever is verplicht om jou je oude baan terug te geven na je verlof Als het onderwijs geen mogelijkheden meer biedt moeten ze bereid zijn iedere baan te accepteren. Jongeren van 18 tot 27 jaar hebben daarom meestal geen recht op algemene bijstand als ze onderwijs kunnen volgen dat door het Rijk wordt betaald (geldt vanaf 1 juli 2012)

Zwangerschap en COVID-19 RIV

 1. Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer bevordert. Van zodra de school geen aanvullende lestijden voor het onthaaljaar meer kan organiseren stopt ook de toelage. RL 1 kleuteronderwijzer ATO 2 voor 4 u TADD met als einddatum 31 augustus van het lopende.
 2. Voor de zekerheid raden we aan om tijdens je zwangerschap geen roofvis eten, zoals tonijn, makreel, paling, zwaardvis, snoek, snoekbaars en haai. Eet deze vissen ook niet uit blik of gerookt. In deze vissoorten zitten over het algemeen meer dioxines en zware metalen
 3. g aangesteld bent voor doorlopende duur in het ambt waarvoor u kandideert. Een vaste benoe
 4. Mijn werknemer is zwanger (WAZO) Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor haar aan
 5. Op 15 november 2020 worden in het gewoon secundair onderwijs de betrekkingen vacant verklaard die ingericht werden met herverdeelde of overgedragen uren-leraar. Indien er na 15 oktober geen nieuwe betrekking worden opgericht met overgedragen uren-leraar is het mogelijk om te werken met 1 vacantverklaring

Zwanger en onderwijzeres

10 weken zwanger - Je baby is geen embryo meer! 11 weken zwanger - Je baby is nu volledig gevormd; 12 weken zwanger - Je baby is zo groot als een limoen; 13 weken zwanger - Je baby is zo groot als een reuzengarnaal; 2de trimester. 14 weken zwanger - Van top tot teen is je baby 9 cm lang; 15 weken zwanger - Je baby weegt ongeveer 70 gra De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. Het kan wel op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor. Ze wordt opnieuw betaald door onderwijs van 8 april 2010 tot en met 18 april 2010 en van 26 april 2010 tot en met 26 mei 2010. Voorbeeld 4. Een personeelslid werkt zowel in een centrum voor volwassenenonderwijs als in het secundair onderwijs. Ze heeft een bevallingsverlof voor 1 kind van 25 januari 2010 tot 9 mei 2010. Dit zijn 105 dagen Ja, als je goed op hygiëne let, kun je gewoon borstvoeding geven. Net als bij andere luchtweginfecties is er waarschijnlijk geen overdracht van het virus via borstvoeding. Er is onderzocht of in de moedermelk van moeders met corona het virus werd aangetroffen, en dat blijkt niet zo te zijn Wilt u een andere functie in het onderwijs opnemen, dan gelden er andere eisen: Als zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een willekeurige bachelor of master hebt. U hebt dus geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig

voor onderwijspersoneel - Vlaams Ministerie van Onderwijs

 1. eerd door universiteiten en hogescholen. Het College voor de rechten van de mens deed deze week twee uitspraken en bepleit meer duidelijkheid voor zwangere studenten. Een student van de Haagse Hogeschool zakte in mei 2019 voor het laatste vak dat zij moest halen voor haar opleiding human resource management
 2. Ik ben zwanger en heb een werkgever (WAZO) Als u in dienst bent bij een werkgever, dan heeft u bij zwangerschap recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering (WAZO). Uw werkgever vraagt namens u de uitkering aan
 3. Dus geen drie maanden verlof (zoals weer zovelen denken). Vanaf 15 augustus zijn we al volop bezig met vergaderingen, tweede zittijd,) Enfin, ik vind het toch een leuke job met veel vakantie (wel altijd in het seizoen) een goed loon en veel afwisseling en verantwoordelijkheid

Protocollen primair onderwijs zijn aangepast PO-Raa

Anciënniteit (1) Anciënniteit-filter toepassen Evaluatie personeel (1) Evaluatie personeel-filter toepassen Indiensttreding (1) Indiensttreding-filter toepassen Opnieuw in actieve dienst (1) Opnieuw in actieve dienst-filter toepassen Pensioen (2) Pensioen-filter toepassen Preventieve gezondheidszorg (2) Preventieve gezondheidszorg-filter toepassen.

 • Vaklab fotografie.
 • Image peeling ervaringen.
 • Brugpensioen onderwijs.
 • Ticonderoga class.
 • Fietsverlichting oplaadbaar.
 • Effecten Instagram Story.
 • Purine betekenis.
 • Schaduw schilderen met olieverf.
 • Gemeente Voorschoten grofvuil.
 • Liedjes over heimwee.
 • Kortingscode Horecastyle.
 • Hotelletje boeken.
 • Maine Amerika.
 • Bruna Kinderboek van de maand.
 • Reign aston Disick.
 • Effecten Instagram Story.
 • Kamperfoelie.
 • Huis huren Norg.
 • Gemeente Leeuwarden.
 • Motorboot huren Friesland.
 • Bierviltje template.
 • De mond.
 • EpiPen houdbaarheid.
 • Sauna Geldrop openingstijden.
 • AI Math Solver.
 • Fraudehelpdesk ABN AMRO.
 • Cube 24 inch aanbieding.
 • Reign aston Disick.
 • RTV NOF magazine.
 • Zell am Ziller.
 • Verschil explosie steekvlam.
 • Veeltermen ontbinden in factoren.
 • Dieren zwemband.
 • GGD Amsterdam afspraak maken.
 • Amerikaanse Akita.
 • Gandhi Nobelprijs vasten.
 • HP printer Coolblue.
 • Waarom offeren.
 • Dylan o brien accident.
 • Politieke geschiedenis Amsterdam.
 • Johnny Knoxville films en tv programma's.