Home

Globaal medisch dossier prijs

Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 1/3 remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek. Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde Sinds 1 januari 2016 bedraagt het bedrag van het globaal medisch dossier (GMD) 55 EUR als uw patiënt tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut chronische aandoening heeft U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts (30,00 EUR voor het GMD (vanaf 1/2/2015) en 10,80 EUR eventueel voor de preventiemodule (vanaf 1/1/2014), maar uw ziekenfonds betaalt die bedragen volledig terug Tarieven en Globaal medisch dossier; Wij zijn geconventioneerde artsen. Dit betekent dat wij de officiële tarieven aanrekenen die de artsenverenigingen en de ziekenfondsen overeengekomen zijn. Als je van plan bent om zoveel mogelijk naar dezelfde huisartsenpraktijk te gaan,. Als je een GMD voor je kind wil laten openen, dient hij of zij op de raadpleging aanwezig te zijn. Bovenop het gebruikelijke ereloon voor de raadpleging of het huisbezoek, zal je huisarts 29,98 euro vragen. Het ziekenfonds betaalt je dit bedrag volledig terug

Huisartsen: tarief globaal medisch dossier C

 1. Op elke leeftijd kunt u aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen. Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen
 2. Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen, dat volledig door het ziekenfonds wordt betaald. De afrekening gebeurt rechtstreeks tussen de huisarts en het ziekenfonds
 3. Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen. Het bevat onder meer alle gegevens over: vaccinaties allergieën medisch
 4. dering op het remgeld voor raadplegingen in het huisartsenkabinet. Voordien konden alleen vijftigplussers dat

Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts(en) team draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid Op die manier is uw huisarts het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. De Speye. Huisartsenpraktijk Speiestraat 17 8940 Wervik T 056 31 38 06 Een globaal medisch dossier (GMD) kan op een eenvoudige manier geopend worden door je huisarts. Met een GMD blijven al je medische gegevens op een veilige en efficiënte manier bewaard. Vraag tijdens een consultatie of huisbezoek van je huisarts of hij jouw GMD wil beheren Prijs Het GMD is gratis. Je betaalt 32 euro aan je huisarts maar je ziekenfonds betaalt het bedrag volledig terug Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd

Globaal medisch dossier (GMD) - RIZI

Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen: een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken), de centralisatie van uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden Hoe kan ik als patiënt mijn medische gegevens thuis opvolgen? Via CoZo kunt u als patiënt uw medisch dossier gedeeltelijk raadplegen. Daarvoor moet u inloggen op CoZo. Standaard hebt u rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming Amper de helft van de Vlamingen heeft een globaal medisch dossier, GMD genaamd bij zijn huisarts. Dat is toch wel opmerkelijk als je weet dat meer dan 8 op 10 mensen zegt een vaste huisarts te hebben Aangezien het Globaal Medisch Dossier alle medische informatie over u centraliseert (vaccinaties, ziekenhuisopnames, allergieën en geneesmiddelenintoleranties, röntgenfoto's, bloedonderzoeken, enz.), draagt het bij tot een betere kennis van de historiek en de door u ontvangen gezondheidszorg

Verhoging van het honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier voor patiënten met het statuut chronisch zieke die tot de leeftijdscategorie 45-74 jaar behoren in medische huizen: opening of verlenging van het globaal medisch dossier: 01-01-2016: 102771: Beheer van het globaal medisch dossier (GMD) 01-05-1999: 10279 Wat is een GMD? Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen).. Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.. Wat zijn de voordelen van een GMD? Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts (in zijn kabinet. Op die manier is uw huisarts het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Huisartsenpraktijk Warande. Warande 6 9971 Lembeke Tel 09 329 30 86 Als je huisarts een globaal medisch dossier opent, heeft hij het bewijs opgesteld van een therapeutische relatie met jou. Aangezien hij jou gewoonlijk verzorgt, heb je hem de toestemming gegeven om je medisch gegevens te raadplegen. Dat gebeurt normaal via je identiteitskaart huisartsen die hun globaal medische dossiers digitaal beheren met een aanvaard softwarepakket (= de 'telematicapremie voor huisartsen') verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan bepaalde andere voorwaarden voldoen (= de 'telematicapremie voor verpleegkundigen')

Op die manier is uw huisarts het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Arbiss. Huisartsen praktijk Rietput 1 8501 Bissege Globaal Medisch Dossier. WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER? De beste zorgen voor de beste prijs? Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden Wie vandaag zijn medisch dossier wil inkijken, moet daarvoor bij de huisarts zijn. Lees meer over: Vandaag om 10:28 China wil Grote Prijs Formule 1 verplaatsen naar tweede deel 202

Door een globaal medisch dossier (GMD) kan u goedkoper

S-Plus Bornem

Tarieven en Globaal medisch dossier - Huisartse

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.). Wat zijn de voordelen? GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet: tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkomin GMD (Globaal Medisch Dossier) Huisartsen Centrum Lembeek beheert uw patiëntendossier. Wij zijn geconventioneerde artsen. Dit betekent dat wij de officiële tarieven aanrekenen die de artsenverenigingen en de ziekenfondsen overeengekomen zijn. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD (Globaal Medisch Dossier). Het GMD bundelt al uw medische gegevens op éé Het Globaal Medisch Dossier is het geheel van gegevens dat uw huisarts over u bijhoudt. Het gaat met name over medische gegevens uit uw voorgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere gezondheidszorgverstrekkers, gegevens over gevolgde behandelingen en genomen medicatie, vaccinaties en allergieën Globaal Medisch Dossier Wat is het GMD? Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, foto's, labo-uitslagen, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).. Het GMD is gratis voor iedereen Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding

Globaal Medisch Dossier (GMD) FSM

In een globaal medisch dossier, ook wel medisch patiëntendossier genoemd, staan alle gegevens over een patiënt die een zorgverlener opstelt en verzamelt. Een elektronisch medisch dossier geeft een de totale gezondheidstoestand van een patiënt weer en bevat o.a. gegevens over vaccinaties, klachten, diagnoses, behandelingen, allergieën, etc. Dit is relevant voor artsen als. Medisch dossier Globaal medisch dossier . Geïnformeerde toestemming geven om gezondheidsgegevens te delen. Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer. Vitalink, het digitaal platform voor het delen van gezondheidsgegevens.

De akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen bepalen de officiële basishonoraria voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Als uw arts tot deze akkoorden is toegetreden, dan is hij geconventioneerd: hij kan zijn tarieven dan niet vrij bepalen Op basis van dit dossier heeft uw huisarts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig zijn. Op die manier is uw huisarts het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd Globaal Medisch Dossier In uw globaal medisch dossier (GMD) worden uw belangrijkste medische gegevens bijgehouden: medicatie, medische voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, familiale aandoeningen.. Voordelen van het Globaal Medisch Dossier Efficiënte medische opvolging . Het GMD geeft je vaste huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd Met een globaal medisch dossier (GMD) kan de huisarts gemakkelijk gedetailleerde medische gegevens bijhouden over zijn patiënten. Zo kan er optimaal ingezet worden op de kwaliteit van gezondheidszorg. Welke voordelen biedt een globaal medisch dossier precies? Een GMD is niet verplicht, maar wel aan te raden

Globaal Medisch Dossier; Wat zijn de voordelen? Al Uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan Uw medische toestand beter opgevolgd worden. Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt. Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger Globaal medisch dossier. Globaal medisch dossier. Je huisarts houdt een globaal medisch dossier bij, zodat alle gegevens met betrekking tot je gezondheid gebundeld zijn en de samenwerking met andere artsen vlot verloopt. Wie zo'n dossier heeft, betaalt minder voor een raadpleging waarom een globaal medisch dossier? De beste zorgen voor de beste prijs? Al uw medische gegevens zoals uw medische voorgeschiedenis, uw geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners, worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts een beter idee heeft over uw gezondheidstoestand Dossier / bijgewerkt: 29 juni 2020. Medisch dossier (beroepsgeheim) De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht hulpverleners, waaronder artsen, om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) Dankzij het globaal medisch dossier (GMD) krijgt u een hogere tegemoetkoming voor een raadpleging bij uw huisarts. Als een huisarts u doorverwijst naar een specialist, dan betaalt u minder voor de raadpleging van die specialist. Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u enkel het persoonlijk aandeel, onder meer bij hospitalisatie of bij de.

Raadpleeg het medisch dossier van je kind online 22 februari 2018. Ouders kunnen sinds kort het dossier van hun kinderen openen via de software Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Iedereen kan er al, na het geven van zijn toestemming, zijn vaccinatiegegevens, uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken en medicatieschema opvolgen In een globaal medisch dossier staan onder meer gegevens over vaccinaties, geneesmiddelen en voorbije onderzoeken. De belangrijkste informatie zou online beschikbaar moeten zijn voor andere artsen. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds

Globaal medisch dossier Belgium

Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Precies omdat je huisarts je medische gegevens globaal beheert, kan hij je gezondheidstoestand goed opvolgen. Je huisarts kan specialisten of ziekenhuizen beter informeren waardoor je tijd bespaart en overbodige onderzoeken vermijdt De kostprijs van een globaal medisch dossier werd wettelijk vastgelegd. De beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling heeft het recht maximaal een bedrag van 0,10 EUR aan te rekenen per gekopieerde pagina tekst. Voor een afschrift met betrekking tot medische beeldvorming, mag maximaal 5 EUR per gekopieerd beeld worden gevraagd Globaal Medisch Dossier Wat? In het Globaal Medisch Dossier, of kortweg GMD, worden door je huisarts al je medische gegevens bewaard. Zo heeft je huisarts een precies beeld over je gezondheidstoestand, wat belangrijk is voor de therapeutische relatie tussen jou en je arts

Globaal medisch dossier C

Globaal Medisch Dossier (= GMD) WAT? Je kan aan jouw huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. In het dossier worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals: medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners, etc.. Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie Een Globaal Medisch Dossier bevat al uw medische gegevens: lopende behandelingen, chronische medicatie, operaties, laboresultaten enz. Wat zijn de voordelen? Dankzij een Globaal Medisch Dossier wordt uw persoonlijk aandeel beperkt tot 1 euro voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en tot 4 euro voor personen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming de raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als chronisch zieke en dit ongeacht de leeftijd. Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op remgeldverlaging uitgebreid worden naar een huisarts die niet de huisarts is welke het GMD beheert Globaal medisch dossier (GMD) Om een totaalbeeld te krijgen van je medische achtergrond, kun je alle medische informatie die op jou betrekking heeft, samen laten brengen in één Globaal Medisch Dossier (GMD) dat door je vaste huisarts beheerd wordt Het Globaal medisch dossier is een inschrijving bij een vaste huisarts of huisartsengroep. Het GMD telt in onze praktijk voor alle artsen. Het GMD wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. U brengt een klever van de mutualiteit of uw sis-kaart mee naar de consultatie, en wij zorgen er dan voor dat uw GMD op tijd wordt aangepast

Globaal medisch dossier Vlaanderen

De huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, de huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde. Het globaal medisch dossier is een overeenkomst tussen een huisarts en zijn patiënt, waarbij de patiënt zijn huisarts als vaste huisarts verklaart, en dus niet voor elke consultatie voor een andere arts kiest. De patiënt krijgt hiervoor 30% korting op het remgeld van een consultatie. Je kan een globaal medisch dossier aanvragen door.

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen Globaal Medisch Dossier (GMD) Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) bij te houden. Hier zijn voor u, als patiënt, alleen voordelen aan verbonden. Wat is een GMD? In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid: Medische voorgeschiedenis Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Met een globaal medisch dossier bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden

Globaal medisch dossier gezondheid

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) omvat alle medische gegevens en wordt beheerd door de huisarts. Wij kunnen via het GMD overzichtelijk uw geneeskundige zorg organiseren. Zo bent u onder andere verzekerd dat u geen dubbele of onnodige onderzoeken ondergaat In dat geval kunt u een arts als vertrouwenspersoon aanduiden, die het dossier dan in uw plaats kan inkijken. U kan ook een kopie van uw medisch dossier aanvragen. De arts kan daarvoor maximaal 0,10 euro per tekstpagina vragen, en maximaal 5 euro per gekopieerd beeld Als je daar toestemming voor geeft, kunnen bepaalde zorgverleners je medische gegevens inzien. Dat gebeurt via een digitaal netwerk: het Landelijk Schakelpunt. Handig in tijden van nood. Maar wie hebben er eigenlijk toegang tot jouw medische gegevens? En wie niet? Dertien vragen over het medisch dossier Het globaal medisch dossier voorkomt dat hetzelfde geneeskundige onderzoek dubbel wordt uitgevoerd. Bovendien betaalt je ziekenfonds meer terug voor een raadpleging bij je huisarts*. Dankzij het GMD betaal je immers 30 % minder remgeld voor: raadplegingen bij je huisarts

UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dat dossier is volledig elektronisch en is opgesteld door artsen, verpleegkundigen en paramedici. Lees wie uw dossier gebruikt, wat de voordelen van één dossier zijn en hoe u zelf toegang krijgt tot uw dossier Globaal Medisch Dossier Het is sterk aan te raden dat elke patiënt die regelmatig in de praktijk gevolgd wordt een GMD aangaat. In uw GMD (Globaal Medisch Dossier) worden al uw medische gegevens bijgehouden : medicaties, ziektes, familiale geschiedenis, vaccinaties « Terug naar overzicht Globaal Medisch Dossier (GMD) Je huisarts begeleidt je bij het beheer van je gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij je huisarts, maak je een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.Via de preventiemodule kan je preventief aan je gezondheid werken Globaal medisch dossier. 2 berichten • Pagina 1 van 1. Guido Nieuw op 't forum Berichten: 1 Lid geworden op: di 02 okt, 2018 21:20. Globaal medisch dossier. Bericht door Guido » di 02 okt, 2018 21:24. Hallo, Moet men bij de medische geschiktheidsproef het globaal medisch dossier meebrengen van bij de huisarts? Omhoog. gorex. Artsen vragen globaal medisch dossier te verplichten. De Orde der Artsen vraagt aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om alle patiënten te verplichten een vaste huisdokter.

Enkel zorgverleners van de patiënt die daarvoor diens toestemming kregen, kunnen het medisch dossier raadplegen. De patiënt kan in de Health Viewer beheren wie toegang krijgt tot zijn persoonlijke informatie. Hij zal kunnen zien wie zijn medisch dossier heeft geraadpleegd en kan op elk moment de toestemming intrekken Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt met oa. specialisten verslagen, medicatie en vaccinaties. Dit helpt voor alle verwijzingen en optimaliseert de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers Iedereen tussen 45 en 75 jaar die een globaal medisch dossier heeft afgesloten bij zijn huisarts, kan een u vragen om een vragenlijst in te vullen. Tijdens deze individueel preventieplan of GMD+ laten samenstellen. Dat kan op voorstel van uw huisarts, maar u mag er altij

 • PAL V Pioneer.
 • Interne Geneeskunde Radboud.
 • WSV Apeldoorn jeugd.
 • Queen bee studio.
 • Webcam instellingen Windows 10.
 • Oosterse lampen Utrecht.
 • PS4 skin.
 • Oliestook cv ketel.
 • Dedenne Pokémon evolution.
 • Robert Rodriguez Mandalorian.
 • Werkbladen Rekenen 2F.
 • Tipi doek.
 • Wat voor vis is Nemo.
 • Rip current.
 • Vegan pasta spinazie champignons.
 • Livarno Lux Vergrootglas met LED lamp.
 • Vennbahn Monschau.
 • Ray Ban sale dames.
 • FlixBus België.
 • Wijn met leuk etiket.
 • Boten te koop Wolphaartsdijk.
 • Nachtelijke epilepsie en autorijden.
 • Medicijnen olifantsziekte.
 • Hots lili dps build.
 • Songtekst Linkin Park.
 • Leger des Heils Maastricht.
 • Halfhoge barkruk.
 • SMOK e sigaret.
 • Hape Poppenhuis Auto.
 • Ariens Nederland.
 • Wiegendood.
 • Hüsker Dü discography.
 • Prince William age.
 • SFAM verzekering ervaring.
 • Espresso slapen.
 • 9mm alarmpistool straf.
 • Ulcus ventriculi en ulcus duodeni.
 • Filiberke strip 51.
 • Metropole Orkest.
 • Islamitische voorgerechten.
 • KNAW leden.