Home

Geoorde fuut zomerkleed

Geoorde fuut Vogelbeschermin

Geoorde fuut en dodaars in zomerkleed, wat zijn de verschillen? Ontdek ze in deze video. Bekijk veel meer op mijn website http://www.visdief.nl.Gefilmd met m.. Geoorde Fuut in zomerkleed, 20-4-2008 (Foto ? Sytse Jongma) Vanaf de 2 e helft van de 20 e eeuw breidt de Geoorde Fuut zijn broedgebied westwaarts uit vanaf Midden Europa In de huidige tijd is het een groot goed voor iedereen om, met inachtneming van gepaste maatregelen, naar buiten te kunnen gaan. Wij roepen iedereen op om de richtlijnen op te volgen, en vooral ook je verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen

BO629HR: Zomerkleed

Geoorde fuut - vogelvisie

De geoorde fuut vliegt het grootste deel van het jaar niet (ongeveer 9 tot 10 maanden). In het algemeen vliegen deze vogels zo min mogelijk en gaan ze alleen de lucht in tijdens de vogeltrek. Wanneer deze fuut niet vliegt, komt hij heel erg aan in gewicht en krimpen zijn borstspieren Zoals in de inleidende tekst al werd gemeld worden de laatste jaren in het voorjaar steeds meer geoorde futen gezien op plas Broekvelden en ook blijven ze er vrij lang. Dit voorjaar werden er in april-mei regelmatig 15-20 exemplaren geteld, eerst in overgangskleed vanuit hun winterkleed naar zomerkleed In zomerkleed zijn kuifduiker en geoorde fuut gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Geoorde fuut De geoorde fuut is even groot als de kuifduiker. In de winter lijken de twee soorten veel op elkaar, maar de geoorde fuut mist de witte snavelpunt. De geoorde fuut heeft een iets opgewipte snavel en een rond kopje. Bij de kuifduiker is de kop langwerpig

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Waarneming

De geoorde fuut is wat kleiner dan de fuut, kleine kop, steil voorhoofd, puntige kruin en een snavel die iets naar boven wijst. Bijzonder is het poederdons op het achterlijf. Tijdens het zomerkleed heeft de geoorde fuut een gouden pluim achter het oor Geoorde fuut in zomerkleed, 20-4-2008 (Foto ? Sytse Jongma) Geoorde fuut in winterkleed, 12-12-2004 Geoorde fuut in zomerkleed, 25-3-2006 Geoorde fuut in de Meeslouwerplas, 21-1-2006 (Foto ? Jos Eijsackers) glanskop Baltsende Geoorde Futen, de rechter nog ruiend naar zomerkleed, 27-3-2005 18 Molsbroek Lokeren 15 Kraanvogels om 16u30 overtrekkend naar NO.:.Social Media Volg mij op de social. Nederlandse naam: Geoorde Fuut Engelse naam: Black-necked Grebe In het zomerkleed is de geoorde fuut goed te herkennen aan de gele oorpluimen. In de winter verliest de vogel deze pluimen echter, zodat de vogel dan minder goed te herkennen is. De keel, borst en flanken zijn in de winter vaalwit van kleur in plaats van het zwart van de zomer Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) Een geoorde fuut, een niet zo grote fuut die erg lijkt op de kuifduiker. Deze soort heeft een donkere kop die doorloopt tot onder het oog. In zomerkleed is het een mooie vogel, nu is hij vrij kleurloos. NIKON D7100 with AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED II, 1/1600 sec at f/7.1, ISO 64 Zomerkleed: een pluim van gele oogveren op verder geheel zwarte kop. Rest van het lichaam, met uitzondering van roodbruine flanken, is ook zwart. Zeer opvallend zijn de robijnrode ogen. De zwarte snavel is iets opgewipt. In de winter zijn geoorde futen zwart-wit gekleurd met een donkergrijze oorvlek en een witte, halvemaanvormige vlek achter.

'Fuut' is een door klanknabootsing gevormd woord. Uit vergelijking met de naam Zanddrijver voor de Fuut (zie aldaar) ontstond voor de kleinere geoorde soort de naam Kleine Zanddrijver. In z'n zomerkleed heeft deze vogel een zwarte hals. Hieraan dankt hij verscheidene namen, zoals hierboven is vermeld Geoorde Fuut Podiceps nigricollis Brehm, CL, 1831. Vogels Podicipedidae Podiceps Podiceps nigricollis. Soort 1 adult zomerkleed ter plaatse 2020-05-09 07:05: Jean Pieters Oostende - Havengebied - Spuikom (WV). De Roodhalsfuut broedt sporadisch in Nederland en is meer een wintergast en dat hij nu hier nabij Katwijk in zomerkleed zit is naar mijn weten nog niet gebeurt. Verder zijn er de Kuifduiker, Geoorde Fuut en de Dodaars als andere futen-soorten te zien In het zomerkleed is de fuut dankzij de halskraag en de verlengde veren op de kop een goed herkenbare soort. In het winterkleed verliest de vogel deze opvallende kenmerken, en is dan minder kleurrijk. De kraag en de kopveren ontbreken bij jonge vogels, terwijl dan over de kop en de hals nog dunne, witte strepen lopen De Geoorde Fuut broedt vanaf 1918 in ons land in jaarlijks sterk wisselende aantallen. Die variatie wordt deels veroorzaakt door droogte of juist gunstige waterstanden op de broedplaatsen. Gewoonlijk nestelt minstens de helft van de Nederlandse broedvogels in de vennen van Drenthe en Noord-Brabant, vaak samen met Kokmeeuwen

Geoorde fuut - Simpsit

 1. De belangrijkste verschillen zijn de donkere hals van de roodhalsfuut (wit bij fuut), de deels gele snavel (roze bij fuut) en de donkere kop (wit gezicht bij de fuut). Overigens is het ook goed mogelijk om midden in de winter nog futen in zomerkleed te zien, dan is het verschil meteen duidelijk
 2. Ontdek veel meer op https://www.visdief.nl Een overzicht van de beste verrekijker per prijsklasse vind je hier: http://bit.ly/2SxTV0i Op afstand gefilmd met.
 3. der opvallend. Dan is de kopvorm onderscheidend, maar dat is op grote afstand vaak lastig te zien
 4. Geoorde Fuut Podiceps nigricollis C L Brehm 1831. Pas 73 jaar na Linnaeus 1758 goed beschreven 1 'dubbelganger' van de Kuifduiker ↑ (zie ook Gehoornde Duiker). Beide soorten hebben in het broedkleed een vanuit de ogen naar achteren uitwaaierende gekleurde veerpartij (gelig en iets oorvormig bij de Geoorde Fuut, oranje en meer bandvormig bij de Kuifduiker)
 5. Zijn geoorde futen zijn al zichtbaar op weg naar het zomerkleed. Zie de gouden oren en de donkere kop, nek en rug. En vooral dat prachtige rode oog, dat natuurlijk het hele jaar door zo rood is. Wil je geoorde futen zien, dan nu naar Zoommeer of Volkerak. Neem wel je telescoop mee, want ze zitten vaak ver op het water
 6. Geoorde futen - Afgelopen week heb ik kunnen genieten van geoorde futen in zomerkleed. Het was windstil wat een prachtig vlak wateroppervlak opleverde, een mooi ingredient voor rustige beelden waarin de fuutjes mooi tot hun recht komen. De uitdaging is speciale momenten te pakken en dat is gelukt denk ik
Geoorde Fuut -podiceps-nigricollis

Geoorde fuut. Nu ik toch bezig ben met de Futen nog een soort die men af en toe in de winter nog wel eens ziet maar dan in winterkleed. In de zomer zijn ze zeldzaam in het Lauwersmeer, maar af en toe ziet men toch nog wel eens een paartje zwemmen. Een hele mooie vogel om te zien in het zomerkleed Geoorde futen zijn prachtige kleine futen waarvan de volwassen dieren in het zomerkleed fraaie kenmerkende gele kopveren hebben die waaiervormig aan weerszijden van de kop zitten als oren. Ze zijn lang niet zo talrijk als de gewone fuut (Podiceps cristatus) maar in Drenthe kun je ze in diverse natuurgebieden tegenkomen waar ze broeden in vennen Bij de kust van Kreta ziet hij een geoorde fuut in winterkleed, noemt hem plongeon de mer, zeeduiker. Maar het zijn de eerste tekenen van hun aanwezigheid.-Enkele andere namen voor de geoorde fuut (de codes zie op Home): (U) Duits goldohr, een naam voor de goudgele oorpluimen in het zomerkleed

Geaflecht: Fute

Geoorde fuut-winter en zomerkleed Gepost door Marga op 17:38. Labels: groene jonker. 2 opmerkingen: Diana Erkelens 25 maart 2012 om 07:38. Mooi die kleuren tegen dat blauwe water, Voor mij blijven de dodaars een dubbel gevoel geven Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) (A008) 1. Status: Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als broedvogel én als niet-broedvogel. 2. Kenschets Beschrijving: De geoorde fuut is een kleine fuutachtig die in de broedtijd een donker verenklee Zomerkleed Geoorde Fuut: Al een tijdje zwemmen er Geoorde Futen en de Kuifduiker in de Haarrijnseplas. Langzaam aan is het winterkleed ingewisseld voor het prachtige zomerkleed. Ofwel het grijs is veranderd in bruin - zwart met mooie fel afstekende gele veertjes op de kop Zomerkleed: Geoorde Fuut: 21-06-2005: Flaes: Lex Peeters: 98 kB-Geoorde Fuut: 17-04-2006: Soerendonks Goor: Frank Neijts: 80 kB-Geoorde Fuut: 24-04-2006: Soerendonks Goor: René Weenink: 95 kB-Geoorde Fuut: 24-04-2006: Soerendonks Goor: Rob Bouwman: 80 kB-Geoorde Fuut: 19. De geoorde fuut heeft in de zomer een zwarte hals en zijn kop heeft een andere vorm dan die van de beide andere futen. De geoorde fuut broedt op dezelfde manier als de gewone manier, maar doet dat wel vaak in groepen. Bovendien broedt de geoorde fuut ook in Zuid-Afrika, Namibië en westelijk Noord-Amerika. De dodaars is de kleinste fuut en is.

Ontdek de verschillen tussen geoorde fuut en dodaars (in

Geoorde Fuut Van maart-april tot begin augustus treffen we de geoorde fuut aan in zijn broedgebied. Dat bestaat uit ondiepe (duin)meren, plassen en vennen met oevervegetaties. De aantallen broedparen fluctueren en schommelen in goede jaren rond de 500. Kerngebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen De Geoorde Fuut broedt in kleine, ondiepe, productieve zoetwaterplassen met een weelderig begroeide, vlakke oever. In Nederland vooral vennen, duinmeren, vloeivelden en ondergelopen gebieden, vooral in Noord-Brabant, Drenthe en het westen van het land. De soort nestelt vaak in de nabijheid van Kokmeeuwen of andere kolonievogels Tabel l: Overzicht van de waarnemingen van Geoorde Futen Podiceps nigricollisin slagpenrui. Table 1: Overview of the observations of Black-necked Grebes Podiceps nigricollis in wing moult. Tabel 2:Activiteitsklassen bij de Geoorde Fuut Podiceps nigricollisop de slagpenruiplaats van de 'Hooge Maey', juli - september 2005

Geoorde Fuut - XS4AL

Geoorde fuut. Wetenschappelijke naam. Podiceps nigricollis. Profiel. Broedvogel, Niet-broedvogel. EU Code. A008. Richtlijn. Vogelrichtlijn, artikel 4.2. Profieldocument. Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is Geoorde fuut, Podiceps nigrcollis, 28-34 cm. Herkenning. Dit bijzonder mooie Fuutje is niet veel groter dan de Dodaars.Heeft een gedrongen lijf, bijna zwarte rug, hals en kop met bruine donsveren aan de achterflank en een rood oog. Hij dankt zijn naam aan de afhangende dunne pluim van lichtgele oorveren. Lijkt veel op de kuifduiker Geoorde fuut: Fuut: Lepelaar: Kievit: Morinelplevier: Paarse strandloper in zomerkleed: Paarse strandloper in zomerkleed: Vlaamse gaai in de tuin: Vlaamse gaai in de tuin: Drieteenstrandloper in zomerkleed geringd: Drieteenstrandloper in zomerkleed: Drieteenstrandloper in zomerkleed: Drieteenstrandloper in zomerkleed: Drieteenstrandloper in. De geoorde fuut is een vrij schaarse soort van kleine wateren waar geen (grote) vissen voorkomen. De soort is sterk aan water gebonden en duikt veelvuldig bij het zoeken naar voedsel (waterinsecten en kleine visjes). Ze broeden meestal in de buurt van meeuwenkolonies

Geoorde fuut De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een watervogel, het is een klein soort fuut (Podicipedidae). == Beschrijving == De geoorde fuut is een trekvogel en ongeveer even groot als de kuifduiker maar `s zomers heeft hij een zwarte hals. Ook zijn kop heeft een andere vorm. Bij de geoorde fuut is deze hoger en niet plat De plannen voor de nieuwe wijk Suikerzijde hebben negatieve effecten voor de geoorde fuut en de water- en meervleermuizen. Dat blijkt uit een eerste milieueffectrapportage. De dieren leven in dat gebied. Voor de vogels en vleermuizen moet een alternatief gebied gezocht worden. Daarnaast is er waarschijnlijk te veel geluid in de nieuwe wijk Geoorde Fuut (Black-necked Grebe). De Geoorde Fuut (28 - 34 cm) is een Nederlandse broedvogel. Ze broeden graag in de omgeving van Kopmeeuwen of Zwarte Sterns. Het poederdons aan achterflank is vergelijkbaar met Dodaars, echter de licht gele oorveren valen direct op bij de Geoorde Fuut Wetenschappelijke naam: Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Nederlandse naam: Geoorde Fuut Vogelgroep: Futen Veldkenmerken. 28-34 cm. In broedkleed met zwarte hals en goudkleurige verenpluim achter oorstreek. Glanzend zwarte kop met steile, hoge kruin.Bovendelen dof zwart; borstzijden en flanken kastanjebruin Luister naar de Geoorde Fuut op vogelgeluid.nl, dit is een uitgebreide verzameling van Nederlandse vogelgeluiden. Werkt ook op jouw mobiele telefoon

Geoorde fuut. Robert Moeliker. op 26-05-2020 Deel op Facebook Deel op Twitter Geoorde fuut. Lees meer. 0 x 198 Geoorde fuut. Vogels Noordhollands Duinreservaat. Blijf op de hoogte. Houd mij per mail op de hoogte van nieuwe reacties op deze foto. Inloggen. Log in om te reageren. De Geoorde fuut is een sierlijke watervogel met in de broedtijd een goudgele verenpluim achter de oorstreek. Zijn kop is zwart, net zoals zijn rug. De borst en zijkanten zijn roestbruin, de buikzijde is licht van kleur. In de winter is hij doorgaans zwart aan de bovenkant, licht aan de onderkant Als er meer water is, voelen sommige bijzondere planten en dieren zich hier beter thuis. Denk aan het oeverkruid, de zonnedauw, rugstreeppad en de geoorde fuut. Lees hier meer over op het infopaneel. Vroeger waren er in het Kleine Meer vele watervogels, waaronder geoorde futen en een meeuwenkolonie Neem contact met ons. support@vogelgeluid.nl. Tel: +4526290793. NatureShop. Humlevænget 28. 5800 Nyborg, Denemarken. VAT: DK2514603 De kuifduiker heet 'geoord', Latijn auris: oor. De naam is gegeven voor de oranjegele koppluimen van het zomerkleed, waarin men oortjes kan zien. De geoorde fuut heeft ze iets duidelijker, en juist deze had auritus mogen heten, maar de kuifduiker werd éérder benoemd

BLIKVANGERS van 08-04 tot en met 14-04-2013 | Mergus

Geoorde fuut zou je nu ook in broedkleed verwachten en dat heeft deze zeker niet.-- Groeten, Herman van der Meer Iemand (BramK?) heeft zijn bericht waar ik op reageerde weggehaald. Hij suggereerde een Brilduiker. « Laatst bewerkt op: april 20, 2010, 17:04:39 pm door HPM Geoorde Fuut. wiesvink. op 09-04-2020 Deel op Facebook Deel op Twitter Lees meer. 0 x 911 Vogels Drenthe Blijf op de hoogte. Houd mij per mail op de hoogte van nieuwe reacties op deze foto. Inloggen. Log in om te reageren Inloggen. Nog geen account? Registreer je nu. Reacties (18) jokevandepoppe. Geplaatst. De geoorde fuut is wat kleiner dan de gewone fuut. Kenmerkend zijn de goudgele pluimen bij het rode oog. Het aantal broedparen in Nederland wordt op 500 geschat. Het nest bouwt hij bij beschutte oevers in ondiep water. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en larven.Iedereen bedankt voor de mooie reacties op de vorige upload "Snor" Geoorde fuut. Onderstaande foto's zijn gemaakt in het Kropswolderbuitenpolder, Onlanden en Oostpolder (Zuidlaardermeer). ← Gele kwikstaart

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Waarnemingen

Locatie : Water OmschrijvingEen foto van de Geoorde Fuut met jonge die ik nog niet elders heb laten zien. Graag wil ik deze foto hier met jullie delen geoorde fuut . 3038 3038 3037 3037 3036 3036 3035 3035 3034 3034 3033 3033 3030 3030 3029 3029 3023 3023 3020 3020 3019 3019 3018 3018 3017 3017 3016 3016 3010 3010 3009 3009 3006 3006 2993 2993 2992 2992 2985 2985 [Activeer aub JavaScript om de Diashow te kunnen bekijken] Vorige Image 20 of 24 Volgend

Geoorde_fuut

Geoorde Fuut - Lebendiges Porzellan. Jaar. 1979. Fabriek. Goebel Porzellan GmbH. Voorwerp. Beeld. Servies. Lebendiges Porzellan. in shop in verzameling in zoeklijst. Grotere foto. Te koop 0; Verzamelaars 1; In zoeklijst 0; Nog niet te koop aangeboden.Je kunt dit item in je zoeklijst zetten Geoorde Fuut - Black-necked Grebe - Zampullín cuellinegro. De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een watervogel, het is een klein soort fuut (Podicipedidae). De geoorde fuut is een trekvogel en ongeveer even groot als de kuifduiker maar 's zomers heeft hij een zwarte hals. Ook zijn kop heeft een andere vorm

In de zomer zijn er in Zeeland maar drie soorten futen te bewonderen, waarvan de Fuut en de Dodaars de bekendste. Ook de Geoorde fuut broedt in kleine aantallen in onze gebieden (Sophiapolder, De Blikken). Maar in de winter komen deze viseters in grotere aantallen naar Zeeland en kun je wel vijf soorten tegen komen Online vertaalwoordenboek. EN:geoorde fuut. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Sinds 1980 kwam het tot de opbouw van een belangrijke populatie Geoorde Futen Podiceps nigricollis in het westelijk deel van de Kempen en in de hierbij aansluitende Antwerpse haven. Tijdens de jaren 2000-2005 bleef hun aantal stabiel bij 200-250 vogels, terwijl het aandeel van niet-broedvogels langzaam toenam. Dit aandeel bereikte een waarde van 74%, 86% en 80% van de gehel Online vertaalwoordenboek. DE:geoorde fuut. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 In de afgelopen jaren zijn er in negen telgebieden van Sovon diverse territoria van de Geoorde Fuut gemeld, waarvan twee in het afgelopen jaar. Districtscoördinator Friesland, Gerard Tamminga, geeft een overzicht en roept op om territoria door te geven

Deze foto's zijn gemaakt in 2014, hoofdzakelijk in Zeeland en de meesten op Walcheren en een aantal zijn ook geplaatst in het album ' vogels ' bij de betreffende soort.. Geoorde fuut. Geoorde fuut. Marktplaats App Verder kijken met de Marktplaats app Bekijken Je internetbrowser wordt niet (meer) ondersteund. Marktplaats kan daardoor minder goed werken. Gebruik een nieuwere versie of een andere browser. Meer informatie? Binnenkort stopt de. Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) De geoorde fuut is een kleine futensoort die in Nederland als broedvogel vrij schaars is. In Nederland worden ze vooral veel in veengebieden aangetroffen. De soort is in de zomer makkelijk te herkennen aan de gele oorpluimen die van het oog over de wangen lopen Podiceps nigricollis Een van de mooiste en zeldzaamste broedvogels van Voorne is de Geoorde fuut. Nauwelijks groter dan de Dodaars en iets kleiner dan de Kuifduiker waarmee hij de rode ogen en de gele veren aan de kop gemeen heeft. Onderscheidende kenmerken zijn het hoge voorhoofd, de duidelijk gele oorpluimen en de opwippende snavel. Op het water springt dit pareltje er direct uit door de.

Natuurkieker: Geoorde fuut met jongGeoorde fuut | VogelbeschermingElwin van der Kolk | VogelillustratiesElwin van der Kolk200121 Noordzeekust – de Vogeldagboeken van Adri de Groot

Leefgebied en trend. De aantallen van deze soort zijn tamelijk stabiel en schommelen rond 120-140 jaarlijks getelde broedparen. In 2017 werden zelfs 174 paren geteld en aangezien we niet van alle uit het verleden gekende broedlocaties recente cijfers ontvingen, wordt de totale Vlaamse populatie nu geschat op 150-200 paren. Het belangrijkste bolwerk van Geoorde Fuut in Vlaanderen is al een hele. De Geoorde fuut broedt vaak in gezelschap van kokmeeuwen. Vanaf juli worden de broedgebieden verlaten. Overwintert op open, ijsvrije meren en langs kustwateren. 's Winters langs West-Europese kust, Adriatische Zee, Kaspische Zee, Zwarte Zee en Middellandse Zee Geoorde fuut op het Vogelmeer Nationaal Park Zuid-Kennemerland Wetenschappelijke naam: Podiceps nigricollis De geoorde fuut is een regelmatige gast op het Vogelmeer. Tijdens mijn bezoeken aan de schuilhut Schouten's Vergezicht kijk ik altijd uit naar dit kleine fuutje

 • Cakepops maken ah.
 • Calder mobile geleen.
 • Offers Egyptenaren.
 • Ongebleekt katoen IKEA.
 • VV Irene.
 • Datid.
 • Vampire movies list.
 • Aanbouw configurator.
 • Wondvocht na verwijderen marisken.
 • Free e cards via Whatsapp.
 • Cinque Terre wandelen.
 • Poster in lijst Rotterdam.
 • Malibu Florida.
 • Leegstand kantoren 2020.
 • The Beatles Full Album.
 • Witte vloer.
 • Bowling Zaltbommel.
 • Blindedarmontsteking herstel.
 • Bowen therapie Almelo.
 • Iframe timer.
 • Weer september 2019 utrecht.
 • Sake Nigiri.
 • Tracee.
 • Dorsale angulatie.
 • Powerlifting schema vrouwen.
 • Vermogen Danny Blind.
 • Ragdoll cattery kittens beschikbaar.
 • Nostradamus Les prophéties pdf.
 • USC Utrecht Instagram.
 • Glazen tafel verven.
 • Pho 91.
 • Of Monsters and Men.
 • TinyWall.
 • IKEA fotolijst.
 • Snack Komkommer Jumbo.
 • Kamagra 100mg ervaring.
 • Vliegveld Jakarta Soekarno Hatta.
 • Jaloezie met zijgeleiding voor deur.
 • Alleen lezen uitschakelen Excel 2003.
 • Minicursus haar invlechten.
 • HDMI sound to TV.