Home

Bijstelling komma's

Een bijstelling komt direct achter een zelfstandig naamwoord en staat meestal tussen komma's. a. Mijn oma, een bejaarde vrouw , is onlangs naar een verpleeghuis verhuisd Spelling. De Bijstelling (Bijst) lijkt heel erg op een Bijvoeglijke Bepaling, maar is gelukkig heel gemakkelijk te herkennen! - De Bijst staat altijd tussen komma's. - De Bijst noemt dezelfde zaak of persoon nog een keer met andere woorden. - Als je een Bijst hardop leest, hoor je een andere toonhoogte De bijstelling is een bijzonder soort bijvoeglijke bepaling. Het is een bepaling die na het zelfstandig naamwoord komt en (vrijwel) altijd tussen komma's staat. De inhoud van de bijstelling voegt niet zoveel toe aan de betekenis van de zin. Eigenlijk herhaal je in een bijstelling dezelfde zaak of dezelfde persoon, maar dan in andere woorden Bijstelling [bewerken | brontekst bewerken] Een bijzondere bijvoeglijke bepaling. Voorbeeld: Sandra, mijn vriendin, is erg slim. De bijstelling noemt dus precies dezelfde persoon of zaak als het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Het zelfstandig naamwoord is de kern. Een bijstelling staat altijd tussen komma's en achter de ker

Alles wat je wil weten over de komma | Content & Stories

Bijstelling: Een bijstelling wordt ook aangegeven met komma's. De bijstelling staat namelijk tussen komma's. In een bijstelling wordt iets gezegd over het voorafgaande zinsdeel. Het kan één woord of een woordgroep zijn. Bijvoorbeeld: Mevrouw Melis, de docent Nederlands, gaat met de fiets naar school Het stukje een groep oude wijze mannen is hier de bijstelling. Het geeft namelijk een nadere, zij het ietwat cynische, uitleg over het woord regering. Je kunt het ook herkennen aan het feit dat het tussen komma's staat. Je zou de bijstelling makkelijk kunnen verwarren met een uitbreidende bijzin De Bijstelling (Bijst) lijkt heel erg op een Bijvoeglijke Bepaling, maar is gelukkig heel gemakkelijk te herkennen! - De Bijst staat altijd tussen komma's - De Bijst noemt dezelfde zaak of persoon nog een keer met andere woorden - Als je een Bijst hardop leest, hoor je een andere toonhoogt Een bijstelling of appositie is een zinsdeel zonder gezegde dat direct achter het woord of de woordgroep waar het naar verwijst (het antecedent) staat.Net als andere bijvoeglijke bepalingen vormt ook een bijstelling altijd een zinsdeel samen met het antecedent. Verder staat een bijstelling vrijwel altijd tussen komma's.. In de volgende voorbeelden is de bijstelling steeds cursief weergegeven

Slimleren - Bijstelling

Een ander verschil is dat een bijstelling altijd tussen komma's staat. Wil je oefenen of je goed begrepen hebt wat een bijstelling is? Vul dan in bij welke van deze zinnen er sprake is van een bijstelling. De vrouw die daar fietst, is onderweg naar haar werk Onze directeur, de heer Pietersen, zal een toespraak houden, NN, de beste voetballer van Nederland, is vertrokken De bijstelling is altijd een zelfstandig naamwoord of een zelfstandige groep en staat altijd achter de kern van een zelfstandige groep. In gesproken taal krijgt de bijstelling vaak een andere toonhoogte dan de rest van de zin Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma een lezer moet helpen. Wie schrijft, wil immers dat de lezers de tekst begrijpen zoals hij bedoeld is. Daar hoort ook bij: dat de lezers de pauzes leggen waar de auteur ze ook legt. Plaats dus een komma als er bij het voorlezen (hardop of 'in je hoofd') een duidelijke pauze hoorbaar is De regel voor het gebruik van komma's bij bijvoeglijke bijzinnen. luidt: plaats een komma voor uitbreidende bijzinnen, maar niet voor beperkende bijzinnen. Een uitbreidende bijzin voegt extra, soms weglaatbare informatie toe Komma's zijn nodig als je een bijstelling gebruikt. Een voorbeeld: Viktor, de jongen met de krullen, is vandaag op de fiets. Een komma werkt vaak goed voor voegwoorden (omdat, zodat, hoewel, maar). Je hoort daar meestal ook een pauze als je de zin hardop leest

Volgens de officiële spelling is alleen Coetzees roman juist. Wat ons betreft is ook Coetzee's roman mogelijk. De spelling met apostrof is een goed te verdedigen alternatief, omdat de eigennaam Coetzee door de apostrof duidelijker naar voren komt.. Officiële rege De bijstelling. De bijstelling is een bijzondere bijvoeglijke bepaling. Het zinsdeel waarin een bijstelling staat, bestaat uit twee delen. Met de twee delen wordt hetzelfde bedoeld en ze kunnen meestal van plaats wisselen. De bijstelling staat meestal tussen twee komma's Een bijstelling midden in de zin staat vrijwel altijd achter een komma of tussen twee komma's. Voorbeelden. Het onderzoek werd geleid door de heer Pietersen, een deskundige op het gebied van armoedebestrijding. een deskundige op het gebied van armoedebestrijding = bijstellling

Alleen tussen hoofdzinnen met nevenschikkend voegwoord (en, maar, want) als de zinnen lang zijn of als de eerste hoofdzin eindigt met een bijstelling. De schoolmeestersregel die zegt dat er voor en nooit een komma mag staan, is onjuist (Schrijfwijzer) Tussen twee persoonsvormen zet je een komma. Voorbeeld: Toen ze thuis kwam, zag ze dat de kerstverlichting al brandde. Een bijstelling zet je tussen komma's. Voorbeeld: Janneke, het leukste meisje uit 4h5, heeft nu ook de griep. Delen van opsommingen zet je tussen komma's. Voorbeeld: Hij kocht andijvie, boerenkool, wortelen, aardappelen en een cd Wat is de bijstelling in de volgende zinnen? a. Mijn oma, een bejaarde vrouw, is onlangs naar een verpleeghuis verhuisd. b. Onze hamster, Karin Jacqueline, is zwanger. c. Het gebouw, een monument uit de Tweede Wereldoorlog, staat in brand. Uitwerkingen: Een bijstelling komt direct achter een zelfstandig naamwoord en staat meestal tussen komma's. a Een bijstelling staat altijd tussen komma's. Een tussenwerpsel staat altijd tussen komma's. Wanneer een persoon wordt aangesproken staat deze tussen komma's. Na de aanhef van een brief hoort een komma. Men gebruikt ook een komma als decimaalteken. Oefenen met komma's? Plaats de komma's op de goede plek in de onderstaande zinnen

Voor en achter een bijstelling komt een komma. Een bijstelling noemt de zaak of persoon in andere woorden. Volgens de oude man, de heer Simons, gaat het slecht met de wereld. 5. Voor een aantal voegwoorden die zinnen met elkaar verbinden staat een komma. Roken is slecht voor je, want je kunt er kanker van krijgen. 6. Tussen twee werkwoorden uit. Bijstelling Een bijstelling of appositie is een zinsdeel zonder gezegde dat direct achter het woord of de woordgroep waar het naar verwijst (het antecedent) staat. Net als andere bijvoeglijke bepalingen vormt ook een bijstelling altijd een zinsdeel samen met het antecedent. Verder staat een bijstelling vrijwel altijd tussen komma`s Kommagetallen delen, hoe doe je dat? Hieronder links naar 8 pagina's met video uitleg, online oefeningen en werkbladen. Ook is het mogelijk zelf een huiswerksom in te typen en stap voor stap de berekening met uitleg te volgen Een komma lijkt onbelangrijk, maar het kan de betekenis van de zin veranderen, bijvoorbeeld: Schiet op, Gerrit! Schiet op Gerrit! Dat is toch een enorm verschil! Gebruik een komma in ieder geval: in opsommingen. Ze kocht kaas, worst, brood en chocola. tussen gelijkwaardige bijvoeglijk naamwoorden. De mooie, nieuwe fiets. voor en na een bijstelling Komma's en voegwoorden. Je schrijft een komma voor voegwoorden zoals 'omdat', 'want' en 'hoewel': Ik blijf thuis, omdat de timmerman komt. Hij is ziek, want hij heeft koorts. Ik kom op je verjaardag, hoewel het een hele reis is. Je schrijft meestal geen komma voor het voegwoord 'dat'

Bijstelling - Nederlands voor in de onderbou

Om een tekst leesbaar en begrijpelijk te maken is goede interpunctie (het gebruik van leestekens) essentieel. Het verkeerd gebruik of ontbreken van interpunctie kan voor flinke verwarring (of hilariteit) zorgen. In deze nieuwe reeks genaamd 'Het belang van interpunctie', neem ik de meest gemaakte fouten door, zodat jij die niet meer hoeft te maken e Wanneer een komma? Misschien plaats je komma's waar dat helemaal niet moet. Mensen in je omgeving zien het en zeggen er wat van. Slordigheden in een tekst zijn vreselijk. Tja, je hebt geen idee hoe je het anders moet doen. De oplossing is nabij. Volg deze tips en zet nooit meer een foute komma Komma - wanneer wel en wanneer niet. Het gebruik van de komma is in de Nederlandse taal een van de moeilijkste aspecten. Toch hechten we er weinig waarde aan. Zeker voor allochtone jongeren die een scriptie of proefschrift moeten schrijven, valt het niet mee. Het probleem van dit leesteken is zijn veelzijdigheid Bijstelling. Een andere verwijzing naar dezelfde persoon of zaak. Een bijstelling is een bepaling en staat tussen komma's. Onze chef, de heer De Vries, gaat met pensioen. Een bijstelling kan van plaats wisselen met het woord waar ze bij hoort: De heer De Vries, onze chef,.

De bijstelling - Vaksite Nederland

Bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling & bijstelling

Wat me van vroeger is bijgebleven, is dat een komma geplaatst wordt voor een voegwoord. In mijn tekstschrijversbestaan merk ik dat een komma veel vaker op zijn plek is. In een opsomming bijvoorbeeld, of voor en na een bijstelling. Een komma is een leesteken dat wordt gebruikt om een tekst beter te kunnen lezen en Lees Wanneer plaatst u een komma in een zin? verde Gebruik géén komma: • na 'en': 'Dirk, Els, Maria, en ik ontbeten rond half acht' is dus fout. In een zin als 'Ik wacht al een week, en nu heb ik er genoeg van' is de komma niet nodig, tenzij je die duidelijke adempauze zou willen inlassen. Eigenlijk staat in de zin aan het begin van dit stukje maar één echte fout: 'rustig, Haarlems' De bijstelling zelf is een zinsdeel zonder gezegde en staat direct achter het zinsdeel waar het naar verwijst. De bijstelling staat bijna altijd tussen twee komma's. Bekijk de onderstaande zinnen maar eens ter verduidelijking: Jan, een gewone jongen, staat elke dag vroeg op om zijn ouders te helpen een bijstelling moet altijd tussen komma's. De heer Pietersen, plaatsvervangend hoofd van de afdeling, was verhinderd. Een komma is verder verplicht bij: 1. een opsomming: De jury noemde het een helder, begrijpelijk en overzichtelijk stuk. 2. als je in de tekst een persoon aanspreekt

uitleg: komma's - jufmelis

De bijstelling (bijst.)In dit filmpje leer je wat een bijstelling is en hoe je die kunt vinden.Om de bijstelling te kunnen vinden moet je de volgende vier punten goed onthouden:1. Een bijstelling is géén zinsdeel, maar een deel van een zinsdeel.2. Een bijstelling zegt altijd iets over het zelfstandig naamwoord waar het achter staat.3. De bijstelling en het zelfstandig naamwoord zijn. Komma voor maar en meer 'regels - voor en na een bijstelling. Voorbeeld: Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, bood excuses aan voor zijn uitspraken. - tussen twee persoonsvormen. Voorbeeld: Wat zij gedaan heeft, is heel bijzonder. - na de aanhef van een brief of mail

Grammatica: de bijstelling en het voorzetselvoorwerp

Bijstelling - Nederlands op Thame

 1. g aan te kondigen 2
 2. De komma legt nadruk op 'zijn passie', de vogels is daar een bijstelling. Een dubbele punt of puntkomma is natuurlijk zakelijk grammaticaal helemaal correct, maar is m.i. te standaard. Login of registreer om te reageren; Zelf ben ik nogal een fan. Lid sind
 3. gen: 'Zij schrijft artikelen, essays, romans, verhalen en columns.'; Tussen gelijkwaardige bijvoeglijke naamwoorden: 'Oma had een mooie, oude, donkere linnenkast.'; Voor en na een bijstelling: 'Schultz van Haegen, de
 4. Een bijstelling is een deel van een zinsdeel. 2. Een bijstelling zegt iets over znw waar het achter staat. 3. De bijstelling en het znw zijn inwisselbaar. 4. De bijstelling staat altijd tussen komma's.Heel veel succes, ik weet zeker dat jij de bijstelling nu in iedere zin kunt vinden!Let op: een bijstelling komt niet in iedere zin voor!Eind
 5. Jaspernator zet het volgende gedicht in the spotlight: De vraag die niet gesteld mag worden; Jaspernator zet het volgende gedicht in the spotlight: Oops!... Trump did.
 6. Wanneer moet je een komma gebruiken? Genootschap Onze Taal - Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten.... linnenkast.' (meer voorbeelden vindt u hier.) voor en na een bijstelling
 7. Komma: De komma is samen met de puntkomma misschien wel het meest misbruikte leesteken. Veel schrijvers lijden tegenwoordig aan de 'kommaziekte'. Ze plaatsen lukkraak komma's in de tekst omdat ze menen een 'rust' te horen. Of ze plaatsen komma's op plaatsen waar eigenlijk een punt hoort

Bijstelling - Wikipedi

 1. Wanneer zet je een komma? In het Nederlands zijn de regels voor het gebruik van de komma vaak onduidelijk, omdat niet iedereen het eens is over wanneer je wel en niet een komma moet zetten. Toch zijn er een paar dingen die je kunnen helpen om te bepalen of een komma op zijn plaats is of niet
 2. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 3. gen zet je tussen komma's. Voorbeeld: Hij kocht andijvie, boerenkool, wortelen, aardappelen en een CD. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen
 4. g wel of..
 5. Een bijstelling tussen komma's is meestal bijvoeglijk van aard, terwijl een toevoeging tussen haakjes een toelichting betreft. Het gaat hier overigens om graduele verschillen. Hieronder enkele voorbeelden van het verschil in het gebruik van gedachtestreepjes (zin 1), bijstellingskomma's en haakjes (zin 2)
 6. g, ook bv. tussen 2 gelijkwaardige naamwoorden, voor en na een bijstelling en bij een aanspreking of uitroep.   Zijn er nog.

Online vertaalwoordenboek. EN:reducerende bijstelling. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 voor en na een bijstelling; in opsommingen, na een uitroep en na een aangesproken persoon. Voorbeelden. Een komma tussen twee werkwoorden: Als u het formulier volledig heeft ingevuld, dient u het formulier te ondertekenen. Een komma tussen bijvoeglijke naamwoorden: Wij gaan de oude, rode auto naar de sloop brengen Een bijstelling of appositie is een zinsdeel zonder gezegde dat direct achter het woord of de woordgroep waar het naar verwijst (het antecedent) staat. 10 relaties: Antecedent (taalkunde) , Bijvoeglijke bepaling , Bijwoordelijke bepaling , Bijzin , Gezegde (taalkunde) , Komma , Ontleding (grammatica) , Syntaxis (taalkunde) , Werkwoord , Zinsdeel Zoals in een opsomming die wordt onderbroken door een bijstelling. Als in 'We zagen Kees, de vader van Erika en Piet' Kees alleen de vader van Erika is, is een komma voor 'en' noodzakelijk Taaloefeningen voor de Nederlandse taal. Welkom bij jufmelis.nl. Welkom op mijn site. Ik ben juf Melis en ik geef Nederlandse les en remedial teaching op een school voor voortgezet onderwijs

Wat is een bijstelling? - Mr

Video: hoe vind je de bijstelling en de bijvoeglijke bepaling in

Genesis 42: En Jozef hij was de machthebber 2016 En Jozef, hij was de machthebber Exodus 4:4 geen komma voor gedachtestreepje 2010 en grijp hem bij zijn staart, 2016 en grijp hem bij zijn staart Numeri 12:6 komma na bijstelling 2010 maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem bekend 2016 maak Ik, de HEERE, Mij door een visioen aan hem bekend Mattheüs 16:20 komma voor bijstelling 2010. Een bijstelling staat altijd tussen komma's: Tilburg, de schoonste stad van het land, wordt steeds populairder onder studenten. 4. Een bijvoeglijke bijzin krijgt altijd een komma aan het eind. Tenzij hij uitbreidend is, dan krijgt hij ook een komma vooraf Komma's (,) gebruik je om een zin overzichtelijk te maken. - Een komma staat op de plaats waar je bij het hardop lezen even een rust neemt. - In langere zinnen plaats je een komma voor de woorden waarmee een bijzin begint. - Een bijstelling zet je tussen komma's. - Tussen twee persoonsvormen plaats je een komma. Puntkomma (; j Zoek de bijstelling(en)(paragraaf 1.11). In dit eerste hoofdstuk leer je enkelvoudige zinnen ontleden. Dat zijn zinnen die meestal niet al te lang zijn en bijna nooit een komma hebben Meestal verstandig om een komma te plaatsen voor: als, hoewel, omdat, zodat, opdat, indien, maar, aangezien en terwijl. Zij vertelde het aan iedereen, hoewel de informatie vertrouwelijk was. Hij dacht er lang over na, aangezien hij veel tijd had. Rond een bijstelling (nadere uitleg): Anna, zijn vrouw, gaf hem de krant

Komma: algemene regels Onze Taa

De komma. Wanneer gebruik je hem? Tja, hoe zit het met de komma Wanneer gebruik je hem wel en wanneer niet? Eigenlijk is de hoofdregel heel simpel. Je plaatst een komma wanneer er bij het voorlezen van de zin een duidelijke pauze hoorbaar is. Vooral in lange zinnen zie je daarom veel komma's. Niet dat dat een goed teken is Ook wordt een komma gebruikt voor en na een bijstelling. Let op of het zinsdeel dat je tussen de komma's plaatst wel echt een bijstelling is en niet belangrijk voor de betekenis van de zin. Als het zinsdeel wel belangrijk is voor de betekenis van de zin, mag de zin natuurlijk niet tussen komma's geplaatst worden De bijstellingen bij een heilige worden niet door komma's gescheiden. Voorbeelden: Vitus dach , Margareten avent , des daeges na Nicolaes , ipso die Viti , vigilia Margarete (= de dag vóór Sint-Margaretha), crastina Nicolai (= de dag na Sint-Nicolaas), Paulus avent Bekeringe , Johannis dach ante Portam Latinam , Johannis dach doe hij voer de Latijnsche Poert was , Sunte Johans dach in den.

Komma - wanneer gebruik ik 'm wel en wanneer niet? | De

In kranten en op het internet kom ik het weleens tegen: puntkomma waar een komma juist van toepassing is. Of omgekeerd. Kennelijk leveren deze twee leestekens de nodige verwarring op en gezien hun uiterlijk én functie snap ik dat wel. Hieronder heb ik uiteengezet wat de functie ervan is en wanneer je ze gebruikt. Komma Continue reading Punt(komma Rond een bijstelling (nadere uitleg): Anna, zijn vrouw, gaf hem de krant. Taalwaaier NIOW. NIOW heeft een informatieve taalwaaier ontwikkeld met taalregels en schrijftips erin. Ook het onderwerp komma's wordt hierin besproken Leestekens zijn belangrijk voor de manier waarop je een tekst leest. In deze uitleg wordt de komma, dubbele punt, aanhalingstekens en puntkomma behandelt: Een komma wordt gebruikt als rust in een zin. Na een komma laat je een spatie open. Je gebruikt een komma. Voor of na dat je iemand aanspreekt; Bijvoorbeeld: Hugo, geef mij die pen is! Bij. Op www.onzetaal.nl staat dan je een komma schrijft: in opsommingen: 'Zij schrijft artikelen, essays, romans, verhalen en columns.' tussen gelijkwaardige bijvoeglijke naamwoorden: 'Oma had een mooie, oude, donkere linnenkast.' voor en na een bijstelling: 'Schultz van Haegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, deed een nieuw voorstel.

Komma bij beperkende en uitbreidende bijvoeglijke bijzinne

Punt, komma en puntkomma De punt geeft een lange pauze weer, de komma een korte. De kommapunt zit daar ergens tussenin. Ik ben vandaag naar de rommelmarkt geweest.Ik vroeg de leerkracht of ik naar Een bijstelling staat altijd tussen komma's. Als de bijstelling aan het eind van de zin staat, vervalt de tweede komma. 8. We plaatsen een komma na een beperkende of uitbreidende bijzin. 9. We plaatsen ook een komma voor een uitbreidende bijzin. De komma's voor en na een uitbreidende bijzin kunnen we in gedachten vervangen door haakjes voor en na een bijstelling: Ollie B. Bommel, de bekende stripfiguur, is een heer van stand. (in lange zinnen) voor een voegwoord waarmee de bijzin begint: Je kunt helaas geen muziek kiezen, omdat je geen instrument bespeelt. Gebruik in korte samengestelde zinnen geen komma: Catootje kon van boter maken wat zij maar wou. koppelteken (spelling

Wel of geen komma Leestekens in je tekst Teks

Een bijstelling is een zelfstandig naamwoord of een uitdrukking die wordt gebruikt naast een andere naamwoord of zin met dezelfde functie. Apposities kan beperkend of niet beperkend zijn, en worden gebruikt om duidelijk te maken of uit te leggen, het aanbieden van meer informatie dan zowel woord of een zin op zijn eigen 4. We schrijven een komma achter een uitroep. Jeetje, wat is dat vervelend. Ach, wat is het toch jammer! 5. We schrijven een komma voor en achter een bijstelling (of: appositie). Een bijstelling is een bijvoeglijke bepaling die bestaat uit een of meer zelfstandige naamwoorden die onmiddellijk volgen op een ander zelfstandig naamwoord De bedragen in de saldibalans worden niet afgerond en vermeld met centen achter de komma. De RHB verzendt het model begin februari per email naar de departementen. in t -/- de op de garantieverplichtingen eventueel verrichte betalingen in t -/- de negatieve bijstelling in t van in eerdere begrotingsjaren aangegane garantieverplichtingen

Bezits-s: algemene regels Onze Taa

 1. Komma, Een komma is een rustpunt in de zin. rondom bijstelling: vb. Nick en Simon, een populair duo uit Volendam, hebben een nieuwe cd. (in lange zinnen) voor het voegwoord waarmee de bijzin begint: vb. Je kunt helaas geen muziek kiezen, omdat je geen instrument bespeelt
 2. g van zelfstandig naamwoorden: 'Ik heb mijn boek, pen, papier en lippenstift in de aanslag.' 2
 3. Een bijstelling of appositie noemt men elke naamwoordelijke constituent die als aanvullende informatie achter een andere naamwoordelijke constituent geplaatst wordt (...). In geschreven taal wordt ze altijd tussen twee komma's geplaatst ((Haeseryn et al., 1997), p. 846)
 4. We schrijven een komma achter een uitroep. Jeetje, wat is dat vervelend. Ach, wat is het toch jammer! We schrijven een komma voor en achter een bijstelling. Een bijstelling is een bijvoeglijke bepaling die bestaat uit een of meer zelfstandige naamwoorden die onmiddellijk volgen op een ander zelfstandig naamwoord
 5. Aantekening over Interpunctie voor het vak nederlands en de methode Op niveau. Dit verslag is op 2 december 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (havo/vwo
 6. Inhaalcursus Grammatic
 7. imale scheiding aan tussen twee delen of deeltjes in de zin. Daarmee kun je duidelijk maken hoe de structuur van de zin in elkaar zit (bijvoorbeeld omdat je de hoofdzin scheidt van de bijzin). In sommige gevallen kun je juist door het scheiden van twee delen van de zin een betekenisverschil bewerkstelligen
marlija: TAALBEGRIPPENRedekundig ontleden

Er zijn gevallen waarin de komma moet. We geven de regels en lichten ze toe aan de hand van voorbeelden. In de volgende gevallen plaatst men een komma: Om de aangesproken persoon te scheiden van de rest van de zin: Nee, Kees, dat vind ik niet leuk. Om een verklarende toevoeging (bijstelling) te scheiden van de rest van de zin Komma's (,) gebruik je om een zin overzichtelijk te maken. - Een komma staat op de plaats waar je bij het hardop lezen even een rust neemt. - In langere zinnen plaats je een komma voor de woorden waarmee een bijzin begint. - Een bijstelling zet je tussen komma's

Samenvatting over Blok 4 voor het vak nederlands en de methode Op nieuw niveau. Dit verslag is op 6 mei 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas havo/vwo QQ schreef:Ik heb een vraag aaande taalknobbels over het gebruik, en met name onderscheid, van de leestekens: streepjes and komma's. Janneke, het leukste meisje van de klas, had nu ook griep. Janneke- het leukste meisje van de klas- had nu ook griep. Vraag: kan de bijstelling:het leukste meisje van de klas, zowel tussen komma's alswel tussen streepjes worden geplaatsts, aangezien dat meer. Een bijstelling geeft extra informatie over het eraan voorafgaande zelfstandig naamwoord. Een bijstelling is niet hetzelfde als een bijzin: een bijstelling bevat namelijk geen werkwoorden een bijzin wel. 6. We schrijven een komma voor een aantal voegwoorden, zoals maar, doch, want, die zinnen met elkaar verbinden. 7

2 zoekresultaten met het trefwoord bijstelling Mijn selectie. Vak. Chinees Examentips Aardrijkskunde Biologie Duits uitroepteken, komma Leestekens zijn erg belangrijk voor het goed kunnen begrijpen van zinnen en teksten. Van alle leestekens heeft de komma de meeste regels voor gebruik. Leer ze. a. de bijstelling. Een zinsdeel dat nog niet aan bod is gekomen bij het overzicht in de nummers 122-129 is de. bijstelling. De bijstelling geeft een nadere uitleg bij een substantief en komt hiermee overeen in naamval. In het Nederlands staat de bijstelling vaak tussen twee komma's : Vb. Albert II, koning der Belgen, groet het volk behandelde onderwerpen, zoals het juiste gebruik van leestekens, komma's - en zowaar juridisch kan je leven afh angen van een komma, leert ons Sir Casement - en ja, hier komt de taalkundige vooropleiding zeker te pas, overwegingsclausu-les, titel, entire agreement clauses, clauses de voisinage. Op dat vlak biedt dit boe Komma en Arabisch braille · Bekijk meer » ASCII (tekenset) ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ook US-ASCII en ANSI_X3.4-1968 genoemd, is een standaard 7-bits-tekencodering om Latijnse letters, cijfers, leestekens en enkele andere tekens en stuurcodes te representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee dat teken kan worden aangeduid Komma's kunnen de betekenis van zinnen versterken, verleggen of zelfs veranderen. Zo betekent de zin 'Mijn moeder zei Jan kan lekker koken,' iets anders dan 'Mijn moeder, Voor en na een bijstelling: 'Ajax, de voetbalclub uit Amsterdam, speelt in hun stadion De Arena

 • Klavertje vier relatiegeschenk.
 • Happy Meal inhoud.
 • Vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Jean Reno net worth.
 • Proshots images.
 • Zwembad de Binnenzee.
 • Alicante provincie.
 • SOS armbandjes.
 • Laatste nieuws Heesch.
 • Pieter Konijn taart figuurtjes.
 • Mini dwerg konijn.
 • Maligne tumor.
 • Saffier prijs.
 • Vikings seizoen 6 deel 2 Ziggo.
 • Cadeau Knutselen huwelijk.
 • Charles download.
 • Binnenspeeltuin Venray.
 • Portret Koning en koningin.
 • Brasserie De Brakke Berg.
 • Cross pen blauw.
 • ILS Schiphol.
 • Baco truckscout.
 • Tom Holland films.
 • How many hashtags Twitter.
 • Algebra calculator.
 • Wonen in een koud huis.
 • Activiteitenkalender Excel.
 • Persdrang ruggenprik.
 • Terrasheater huren Karwei.
 • Romeins theater Orange.
 • Dinnershow Oud en Nieuw.
 • Olympia Rotterdam vacatures.
 • Doe het zelf uitvaart.
 • Anabolen online winkel.
 • Howest lerarenopleiding.
 • Woorden met een T.
 • Voordelen eco leer.
 • Steigerhouten kist maken.
 • Dream Castle Hotel Disneyland.
 • Taart fontein Jumbo.
 • Profiel adres toevoegen Xbox One.